Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Praca


ANKIETA dla kandydatów do pracy

Stanowisko o które się Pan(i) ubiega :
Imię i Nazwisko :
Adres (miasto, ul.) :
Adres e-mail :
Telefon kontaktowy :
Data urodzenia :
Wykształcenie :
Ukończone szkoły, kursy :
Staż pracy ogółem (w latach) :
Doświadczenie w handlu (w latach) :
Ostatnie miejsce pracy :
Zajmowane stanowisko :
Czy pracował(a) już Pan(i) jako kasjer(ka) : Tak Nie
Czy posiada Pan(i) książeczkę sanitarno-epidemiologiczną? : Tak Nie
Gotowość do pracy zmianowej : Tak Nie
Gotowość do pracy w soboty i niedziele : Tak Nie
Stosunek do służby wojskowej :
Czy mówi Pan(i) po francusku :
Jeśli pracuje Pan(i) obecnie, okres wypowiedzenia :
Inne umiejętności :
Uwagi :

    


Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


copyright © Warszadis sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona stworzona i obsługiwana przez: Graffiti Jakub Supranowicz